Οι κόλλες ταπετσαρίας είναι  απαραίτητες όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ταπετσαρίες.

Κόλλα Ταπετσαρίας είναι μια υψηλής απόδοσης έτοιμη προς χρήση πάστα ταπετσαρίας η οποία έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιηθεί με όλες τις ταπετσαρίες της Smarter Surfaces.

SHOW FILTERS