Δημιουργήστε μια μαγνητική επιφάνεια οποιουδήποτε μεγέθους με τη γκάμα των μαγνητικών προϊόντων μας.

Επιλέξτε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μαγνητικά προϊόντα μας και μεταμορφώστε τις επιφάνειές σας σε μαγνητικές περιοχές για σχεδιασμό, συναντήσεις, ομαδικές εργασίες ή διδασκαλία. Η μαγνητική γκάμα μας αποτελείται από ένα πλήθος τύπων προϊόντων και μαγνητικής έντασης, που σας δίνει τη δυνατότητα να βρείτε τη βέλτιστη επιλογή για τον χώρο σας.

Δημιουργήστε μαγνητικές επιφάνειες με τα παρακάτω προϊόντα

SHOW FILTERS