Η Smarter Surfaces είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή καινοτόμων προϊόντων για επιφάνειες. Είμαστε υπερήφανοι για την εξασφάλιση που παρέχουμε για τα προϊόντα μας ότι ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα. Έχουμε εμπιστοσύνη στα προϊόντα που κατασκευάζουμε και εμπορευόμαστε ότι παρέχουν τη βέλτιστη απόδοση και για τον λόγο αυτόν καλύπτονται με εκτεταμένες εγγυήσεις.

Έξυπνο Χρώμα Πίνακα Μαρκαδόρου / Ασπροπίνακα και Έξυπνο Αντιμικροβιακό Χρώμα Πίνακα Μαρκαδόρου Smarter Surfaces

Η Smarter Surfaces™ προσφέρει εγγύηση προϊόντος 10 ετών στα ακόλουθα προϊόντα Πίνακα Μαρκαδόρου (Ασπροπίνακα):

 • Έξυπνο Χρώμα Τοίχου – Πίνακα Μαρκαδόρου (Ασπροπίνακα) (Λευκό)
 • Έξυπνο Χρώμα Τοίχου – Πίνακα Μαρκαδόρου (Ασπροπίνακα) (Διάφανο)
 • Έξυπνο Αντιμικροβιακό Χρώμα Πίνακα Μαρκαδόρου (Ασπροπίνακα) (Λευκό)

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, αυτά τα προϊόντα εγγυόμαστε ότι δεν ρηγματώνονται ή ξεφλουδίζουν, δεν αφήνουν σκιές και λεκέδες όταν χρησιμοποιούνται με τα κατάλληλα παρελκόμενα πίνακα μαρκαδόρου, καθαρίζονται και συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες μας και τα κατάλληλα προϊόντα.

Πρέπει να χρησιμοποιηθεί πριν την ημερομηνία λήξης που είναι εκτυπωμένη στο μεταλλικό κουτί της συσκευασίας, η οποία θα πρέπει να έχει χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς.

 

Μαγνητικό Χρώμα & Προϊόντα Σοβά (Επιχρίσματος) Smarter Surfaces

Η Smarter Surfaces™ προσφέρει εγγύηση προϊόντος 10 ετών στα ακόλουθα μαγνητικά προϊόντα:

 • Έξυπνο Μαγνητικό Χρώμα
 • Super Μαγνητικό Χρώμα
 • Έξυπνο Μαγνητικό Σοβά (Επίχρισμα) (μη διαθέσιμος σε όλες τις αγορές)

Η εγγύηση εξασφαλίζει ότι αυτά τα προϊόντα θα συνεχίσουν να επιδέχονται μαγνητισμό, για μια περίοδο 10 ετών, όταν χρησιμοποιούνται με τους μαγνήτες νεοδυμίου που ανταποκρίνονται στα βιομηχανικά πρότυπα.
Πρέπει να χρησιμοποιηθεί πριν την ημερομηνία λήξης που είναι εκτυπωμένη στο μεταλλικό κουτί της συσκευασίας, η οποία θα πρέπει να έχει χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς.

 

Όροι & Προϋποθέσεις για Χρώματα & Σοβάδες (Επιχρίσματα) Smarter Surfaces

Η εγγύηση προϊόντος 10 ετών είναι έγκυρη μεταξύ του αρχικού αγοραστή και της Smarter Surfaces Ltd™ και μπορεί να ισχύσει για τον αρχικό αγοραστή μόνο με την απόδειξη αγοράς.

Τα προϊόντα πίνακα μαρκαδόρου μας πρέπει να εφαρμοστούν μέσα σε περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία αγοράς (εξαιρούνται οι ταπετσαρίες).

Τα μαγνητικά προϊόντα μας πρέπει να εφαρμοστούν μέσα σε περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία αγοράς (εξαιρούνται οι ταπετσαρίες).

Η εγγύηση εφαρμόζεται μόνο εάν το προϊόν έχει κατάλληλα εφαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες μας εφαρμογής.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει όταν:

 • η ζημία στο προϊόν προέρχεται από κακή εφαρμογή, ατύχημα, πτώση, σύγκρουση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες και ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες, υγρασία ή ρίψη υγρών και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.
 • ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα του προϊόντος έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
 • το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
 • δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
 • η ζημία στο προϊόν προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

Αυτή η εγγύηση δεν θα ισχύσει για κανένα ελάττωμα που προκλήθηκε από τα υλικά πάνω στην επιφάνεια στην οποία το προϊόν έχει εφαρμοστεί.

Η εγγύηση ισχύει μόνο για πλήρη ή μερική αντικατάσταση του προϊόντος και δεν καλύπτει έξοδα εγκατάστασης/ εφαρμογής, αποστολής, φόρους ή οποιοδήποτε άλλο κόστος μπορεί να προκύψει.
Για να επικοινωνήσετε με την Smarter Surfaces™, παρακαλώ στείλτε email στη διεύθυνση info@smartersurfaces.gr

 

Ταπετσαρίες Smarter Surfaces

Η Smarter Surfaces™ προσφέρει εγγύηση προϊόντος 10 ετών στα ακόλουθα προϊόντα ταπετσαρίας:

 • Έξυπνη Ταπετσαρία Πίνακα Μαρκαδόρου (Ασπροπίνακα)
 • Έξυπνη Μαγνητική Ταπετσαρία
 • Έξυπνη 2-σε-1 Ταπετσαρία: Επιφάνειας Προβολής & Πίνακα Μαρκαδόρου (Ασπροπίνακα)
 • Έξυπνη 2-σε-1 Ταπετσαρία: Μαγνητική & Πίνακα Μαρκαδόρου (Ασπροπίνακα)
 • Έξυπνη 3-σε-1 Ταπετσαρία: Επιφάνειας Προβολής, Μαγνητική & Πίνακα Μαρκαδόρου (Ασπροπίνακα)

Η εγγύηση εφαρμόζεται μόνο εάν το προϊόν έχει κατάλληλα εφαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες μας εφαρμογής, οι οποίες παρέχονται με τις ταπετσαρίες και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας.
 

Όροι & Προϋποθέσεις στις Ταπετσαρίες Smarter Surfaces

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει όταν:

 • η ζημία στο προϊόν προέρχεται από κακή εφαρμογή, ατύχημα, πτώση, σύγκρουση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες και ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες, υγρασία ή ρίψη υγρών και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.
 • ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα του προϊόντος έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
 • το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
 • δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
 • η ζημία στο προϊόν προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

Αυτή η εγγύηση δεν θα ισχύσει για κανένα ελάττωμα που προκλήθηκε από τα υλικά πάνω στην επιφάνεια στην οποία το προϊόν έχει εφαρμοστεί.

Για οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν πρέπει να μας ενημερώσετε πριν την εγκατάσταση/ εφαρμογή. Οποιαδήποτε ζημία επικοινωνηθεί μετά την εφαρμογή δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Η εγγύηση ισχύει μόνο για πλήρη ή μερική αντικατάσταση του προϊόντος και δεν καλύπτει έξοδα εγκατάστασης/ εφαρμογής, αποστολής, φόρους ή οποιοδήποτε άλλο κόστος μπορεί να προκύψει.

Για να επικοινωνήσετε με την Smarter Surfaces™, παρακαλώ στείλτε email στη διεύθυνση info@smartersurfaces.gr

 

Έξυπνα Αυτοκόλλητα Φιλμ Smarter Surfaces

Η Smarter Surfaces™ προσφέρει εγγύηση προϊόντος 5 ετών στα ακόλουθα προϊόντα φιλμ:

 • Έξυπνο Φιλμ Γραφείου: Πίνακα Μαρκαδόρου (Ασπροπίνακα) – Λευκό
 • Έξυπνο Φιλμ Γραφείου: Πίνακα Μαρκαδόρου (Ασπροπίνακα) – Διάφανο
 • Έξυπνο Φιλμ Γραφείου: Επιφάνειας Προβολής & Πίνακα Μαρκαδόρου (Ασπροπίνακα)

Η εγγύηση εφαρμόζεται μόνο εάν το προϊόν έχει κατάλληλα εφαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες μας εφαρμογής, οι οποίες παρέχονται με τα φιλμ και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας.

 

Όροι & Προϋποθέσεις για τα Έξυπνα Φιλμ Γραφείου Smarter Surfaces

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει όταν:

 • η ζημία στο προϊόν προέρχεται από κακή εφαρμογή, ατύχημα, πτώση, σύγκρουση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες και ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες, υγρασία ή ρίψη υγρών και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.
 • ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα του προϊόντος έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
 • το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
 • δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
 • η ζημία στο προϊόν προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

Η εγγύηση δεν θα ισχύσει για κανένα ελάττωμα που προκλήθηκε από τα υλικά επί της επιφάνειας στην οποία τα Φιλμ Γραφείου της Smarter Surfaces™ έχουν εφαρμοστεί. Η εγγύηση αυτή δεν θα ισχύσει για τις άκρες όπου το φιλμ ανυψώνεται από την επιφάνεια ή όπου η κόλλα αποκολλάται από το υπόστρωμα. Για να αποφευχθούν όλα αυτά, οι εκτεθειμένες άκρες θα πρέπει να επικαλυφθούν με ένα ειδικό στοιχείο επένδυσης.

Για οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν πρέπει να μας ενημερώσετε πριν την εγκατάσταση/ εφαρμογή. Οποιαδήποτε ζημία επικοινωνηθεί μετά την εφαρμογή δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Η εγγύηση ισχύει μόνο για πλήρη ή μερική αντικατάσταση του προϊόντος και δεν καλύπτει έξοδα εγκατάστασης/ εφαρμογής, αποστολής, φόρους ή οποιοδήποτε άλλο κόστος μπορεί να προκύψει.

Για να επικοινωνήσετε με την Smarter Surfaces™, παρακαλώ στείλτε email στη διεύθυνση info@smartersurfaces.gr

 

Χρώμα Κιμωλίας Smarter Surfaces (Προσωρινά μη διαθέσιμο)

Η Smarter Surfaces™ παρέχει εγγύηση προϊόντος 5 ετών στο Έξυπνο Χρώμα Κιμωλίας.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, αυτό το προϊόν εγγυόμαστε ότι δεν ρηγματώνεται ή ξεφλουδίζει, δεν αφήνει σκιές και λεκέδες όταν χρησιμοποιείται με τα κατάλληλα παρελκόμενα, καθώς και καθαρίζεται κατάλληλα και συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Η εγγύηση εφαρμόζεται μόνο εάν το προϊόν έχει κατάλληλα εφαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες μας εφαρμογής, οι οποίες παρέχονται με τα χρώματα και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας.

Πρέπει να χρησιμοποιηθεί πριν την ημερομηνία λήξης που είναι εκτυπωμένη στο μεταλλικό κουτί της συσκευασίας, η οποία θα πρέπει να έχει χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς.

 

Όροι & Προϋποθέσεις για το Χρώμα Κιμωλίας Smarter Surfaces (Προσωρινά μη διαθέσιμο)

Η εγγύηση προϊόντος 5 ετών είναι έγκυρη μεταξύ του αρχικού αγοραστή και της Smarter Surfaces Ltd™ και μπορεί να ισχύσει για τον αρχικό αγοραστή μόνο με την απόδειξη αγοράς.

Η εγγύηση εφαρμόζεται μόνο εάν το προϊόν έχει κατάλληλα εφαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες μας εφαρμογής.

Το Χρώμα Κιμωλίας μας πρέπει να εφαρμοστεί μέσα σε περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει όταν:

 • η ζημία στο προϊόν προέρχεται από κακή εφαρμογή, ατύχημα, πτώση, σύγκρουση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες και ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες, υγρασία ή ρίψη υγρών και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.
 • ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα του προϊόντος έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
 • το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
 • δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
 • η ζημία στο προϊόν προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

Αυτή η εγγύηση δεν θα ισχύσει για κανένα ελάττωμα που προκλήθηκε από τα υλικά πάνω στην επιφάνεια στην οποία το προϊόν έχει εφαρμοστεί.

Η εγγύηση ισχύει μόνο για πλήρη ή μερική αντικατάσταση του προϊόντος και δεν καλύπτει έξοδα εγκατάστασης/ εφαρμογής, αποστολής, φόρους ή οποιοδήποτε άλλο κόστος μπορεί να προκύψει.

Για να επικοινωνήσετε με την Smarter Surfaces™, παρακαλώ στείλτε email στη διεύθυνση info@smartersurfaces.gr