Ταπετσαρίες

Πιστοποίηση Πυραντοχής

Όλες οι ταπετσαρίες μας έχουν πιστοποιηθεί για την κατηγορία πυραντοχής τους.

Εάν μια πυρκαγιά εμφανιστεί, είναι σημαντικό το κτίριο να μπορεί να εκκενωθεί το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να σωθούν ζωές. Ο διαθέσιμος χρόνος για εκκένωση εξαρτάται από τα υλικά του κτιρίου και τις ιδιότητές τους κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Η αντοχή σε φωτιά για κατασκευαστικά προϊόντα καθορίζεται μέσω της Ευρωπαϊκής Κατηγοριοποίησης (Euroclasses). Οι Ευρωπαϊκές Κλάσεις (Euroclasses) εισάχθηκαν ακολουθώντας μια απόφαση της Commission/ Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2000/147/EEC) από τις 8 Φεβρουαρίου του 2000, για να δημιουργηθεί μια κοινή πλατφόρμα από τη σύγκριση των ιδιοτήτων σε φωτιά των κατασκευαστικών υλικών.
Ο έλεγχος πυραντοχής των προϊόντων διεξάχθηκε σε συμφωνία με εναρμονισμένες μεθόδους ελέγχου.

Οι ταπετσαρίες της Smarter Surfaces έχουν ανεξάρτητα ελεγχθεί και συμμορφωθεί τόσο με το πρότυπο Euroclass B-s1-d0 όσο και με το ASTM E84.

Αυτοκόλλητα Φιλμ Πίνακα Μαρκαδόρου

Τα αυτοκόλλητα φιλμ πίνακα μαρκαδόρου μας έχουν πιστοποιηθεί για την κατηγορία πυραντοχής τους.

Οι κατηγοριοποιήσεις για αντοχή σε φωτιά είναι σημαντικοί παράγοντες, αφού εξασφαλίζουν ότι το επίπεδο καπνού και ατμών που αναδίδονται υπόκεινται σε συγκεκριμένα πρότυπα, κατάλληλα για χρήση σε εμπορικά κτίρια, όπως σχολεία και γραφεία.

Η αντίσταση σε φωτιά σε κατασκευαστικά προϊόντα καθορίζεται μέσω Ευρωπαϊκής Κατηγοριοποίησης (Euroclasses/ Ευρωπαϊκών Κλάσεων) στην Ευρώπη και των ASTM στις ΗΠΑ.

Τα αυτοκόλλητα φιλμ πίνακα μαρκαδόρου της Smarter Surfaces έχουν ανεξάρτητα ελεγχθεί και συμμορφωθεί τόσο με το πρότυπο Euroclass B-s1-d0 όσο και με το ASTM E84.

Χρώματα

Χαμηλά επίπεδα VOC (Οργανικές Πτητικές Ενώσεις) & Χωρίς Ισοκυανικές Ενώσεις

Όλα τα προϊόντα χρώματός μας περιέχουν πολύ χαμηλά επίπεδα πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs).

Οι ισοκυανικές είναι πολύ τοξικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται σε μερικά χρώματα. Τα προϊόντα της Smarter Surfaces δεν περιέχουν ισοκυανικές ενώσεις.

Οι VOCs (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) είναι διαλύτες που ελευθερώνονται στον αέρα καθώς το χρώμα στεγνώνει. Εκπέμπονται ως αέρια από συγκεκριμένα στερεά ή υγρά και συμπεριλαμβάνουν μια ποικιλία χημικών, μερικά από τα οποία μπορεί να έχουν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία.

Συγκεντρώσεις πολλών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) είναι μόνιμα υψηλότερες σε κλειστούς χώρους (έως και δέκα φορές υψηλότερες) από ανοικτούς. Οι VOCs (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) εκπέμπονται από ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, της τάξεως των χιλιάδων.

Πιστεύουμε στη διάθεση εξαιρετικής ποιότητας προϊόντων χρώματος ενώ ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και εξασφαλίζουμε ασφαλή εφαρμογή και χρήση, τόσο σε εμπορικό όσο και σε οικιακό περιβάλλον.

Τα επίπεδα περιεκτικότητας πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) καθενός από τα προϊόντα μας παρατίθενται ακολούθως:

Χρώμα Πίνακα Μαρκαδόρου Λευκό και Διάφανο

Οδηγία 2004/42/EC Όριο για VOC (Οργανικές Πτητικές Ενώσεις) (κατηγορία A/j): 500g/lt (2010)
Αυτό το προϊόν περιέχει μέγιστη ποσότητα 12g/lt VOC (Οργανικών Πτητικών Ενώσεων)
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει Ισοκυανικές ενώσεις.

Super Μαγνητικό Χρώμα

Οδηγία 2004/42/EC Όριο για VOC (Οργανικές Πτητικές Ενώσεις) (κατηγορία A/i): 140g/lt (2010)
Αυτό το προϊόν περιέχει μέγιστη ποσότητα 13g/lt VOC (Οργανικών Πτητικών Ενώσεων)
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει Ισοκυανικές ενώσεις.
Αυτό το προϊόν είναι υδατοδιαλυτό.

Μαγνητικό Χρώμα

Οδηγία 2004/42/EC Όριο για VOC (Οργανικές Πτητικές Ενώσεις) (κατηγορία A/i): 140g/lt (2010)
Αυτό το προϊόν περιέχει μέγιστη ποσότητα 12g/lt VOC (Οργανικών Πτητικών Ενώσεων)
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει Ισοκυανικές ενώσεις.
Αυτό το προϊόν είναι υδατοδιαλυτό.

Έξυπνος Μαγνητικό Σοβάς

Οδηγία 2004/42/EC Όριο για VOC (Οργανικές Πτητικές Ενώσεις) (κατηγορία A/i): 140g/lt (2010)
Αυτό το προϊόν περιέχει μέγιστη ποσότητα 13g/lt VOC (Οργανικών Πτητικών Ενώσεων)
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει Ισοκυανικές ενώσεις.
Αυτό το προϊόν είναι υδατοδιαλυτό.

Αστάρι (Λευκό)

Οδηγία 2004/42/EC Όριο για VOC (Οργανικές Πτητικές Ενώσεις) (κατηγορία A/g): 30g/lt (2010)
Αυτό το προϊόν περιέχει μέγιστη ποσότητα 12g/lt VOC (Οργανικών Πτητικών Ενώσεων)
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει Ισοκυανικές ενώσεις.
Αυτό το προϊόν είναι υδατοδιαλυτό.

Χρώμα Κιμωλίας

Οδηγία 2004/42/EC Όριο για VOC (Οργανικές Πτητικές Ενώσεις) (κατηγορία A/a): 30g/lt (2010)
Αυτό το προϊόν περιέχει μέγιστη ποσότητα 11g/lt VOC (Οργανικών Πτητικών Ενώσεων)
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει Ισοκυανικές ενώσεις.
Αυτό το προϊόν είναι υδατοδιαλυτό.

Χρώμα Επιφάνειας Προβολής

Οδηγία 2004/42/EC Όριο για VOC (Οργανικές Πτητικές Ενώσεις) (κατηγορία A/a): 30g/lt (2010)
Αυτό το προϊόν περιέχει μέγιστη ποσότητα 13g/lt VOC (Οργανικών Πτητικών Ενώσεων)
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει Ισοκυανικές ενώσεις.
Αυτό το προϊόν είναι υδατοδιαλυτό.

Χρώμα Επιφάνειας Προβολής Pro

Οδηγία 2004/42/EC Όριο για VOC (Οργανικές Πτητικές Ενώσεις) (κατηγορία A/a): 30g/lt (2010)
Αυτό το προϊόν περιέχει μέγιστη ποσότητα 13g/lt VOC (Οργανικών Πτητικών Ενώσεων)
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει Ισοκυανικές ενώσεις.
Αυτό το προϊόν είναι υδατοδιαλυτό.

Χρώμα Επιφάνειας Προβολής Contrast

Οδηγία 2004/42/EC Όριο για VOC (Οργανικές Πτητικές Ενώσεις) (κατηγορία A/a): 30g/lt (2010)
Αυτό το προϊόν περιέχει μέγιστη ποσότητα 13g/lt VOC (Οργανικών Πτητικών Ενώσεων)
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει Ισοκυανικές ενώσεις.
Αυτό το προϊόν είναι υδατοδιαλυτό.

Αστάρι (Διάφανο)

Οδηγία 2004/42/EC Όριο για VOC (Οργανικές Πτητικές Ενώσεις) (κατηγορία A/g): 30g/lt (2010)
Αυτό το προϊόν περιέχει μέγιστη ποσότητα 28g/lt VOC (Οργανικών Πτητικών Ενώσεων)
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει Ισοκυανικές ενώσεις.
Αυτό το προϊόν είναι υδατοδιαλυτό.

Συσκευασία προϊόντων

Τα κιβώτια συσκευασίας μας κατασκευάζονται από 70 -80% ανακυκλωμένο χαρτί.
Χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο χαρτί ως υλικό πλήρωσης συσκευασίας όπου είναι δυνατόν.

 

 

Leed

Tο LEED είναι το πιο διαδεδομένο σύστημα πιστοποίησης αειφόρων κτιρίων παγκοσμίως. Μπορεί να

εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε σημείο σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη της γης, γεγονός που αποδεικνύεται από το πλήθος των πιστοποιημένων με αυτό κτιρίων ανά την υφήλιο, σε πάνω από 140 χώρες.

 

Κατέχει ηγετική θέση σε διεθνές επίπεδο ως πράσινο σύστημα πιστοποίησης κτιρίων και επεκτείνεται αδιάκοπα με γοργούς ρυθμούς, με το αρχικό όραμα να περιλαμβάνει ένα αειφόρο δομημένο περιβάλλον για όλους, μέσα στα χρονικά όρια μιας γενιάς.

Το Έξυπνο Χρώμα Τοίχου έχει ανεξάρτητα ελεγχθεί και πιστοποιηθεί για LEED v4 και LEED 2009 προδιαγραφές στις εκπομπές VOC (Πτητικών Οργανικών Ενώσεων) και/ ή περιεκτικότητα σε VOC (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις), συμμορφούμενο με:

 • προδιαγραφές για εκπομπές VOC (Πτητικών Οργανικών Ενώσεων) σύμφωνα με LEED EQ credit “Προϊόντα χαμηλής εκπομπής”:
  • απαιτήσεις του CDPH-IAQ (California Department of Public Health/ Υπουργείο Δημόσιας Υγείας της Καλιφόρνια)· και TVOC κάτω των 0.5 mg/m3 τόσο σε γραφείο όσο και σε σχολική αίθουσα.
 • Προδιαγραφές περιεκτικότητας σε VOC (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) σύμφωνα με LEED EQ credit “ Προϊόντα χαμηλής εκπομπής”:
  • απαιτήσεις του CARB SCM 2007
  • απαιτήσεις του SCAQMD κανόνα 1113 (2011)
  • απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για Decopaint 2004/42/CE

Διαβάστε περισσότερα για το LEED.

 

 

Πιστοποίηση Πυραντοχής του Έξυπνου Χρώματος Πίνακα Μαρκαδόρου

Το Έξυπνο Χρώμα Τοίχου, το βραβευμένο χρώμα πίνακα μαρκαδόρου μας, έχει ανεξάρτητα ελεγχθεί και ανταποκρίνεται στην Ευρωπαϊκή Κλάση (Euroclass) “B-s1-d0”.

 

Έξυπνο Χρώμα Πίνακα Μαρκαδόρου – Αίσθηση Άνεσης σε Εσωτερικό χώρο

Η πιστοποίηση προϊόντων Eurofins “Indoor Air Comfort” (IAC) (Αίσθηση Άνεσης σε Εσωτερικό χώρο) είναι ένα καινοτόμο εργαλείο για να δείξει συμμόρφωση ενός προϊόντος με κριτήρια χαμηλών εκπομπών VOC (Πτητικών Οργανικών Ενώσεων) καθορισμένα στην Ευρώπη σε δύο επίπεδα:

 • το τυπικό επίπεδο “Indoor Air Comfort – certified product” (Αίσθηση Άνεσης σε Εσωτερικό χώρο πιστοποίηση προϊόντος), που δείχνει συμμόρφωση των εκπομπών προϊόντος με τα κριτήρια όλων των νομικών προδιαγραφών εκδιδομένων από της αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Μελών της.
 • το υψηλότερο επίπεδο “Indoor Air Comfort GOLD – certified product” (Αίσθηση Άνεσης σε Εσωτερικό χώρο ΧΡΥΣΗ πιστοποίηση προϊόντος), που δείχνει επιπρόσθετη συμμόρφωση των εκπομπών προϊόντος με τα κριτήρια πολλών από τις εθελοντικές προδιαγραφές των πιο συναφών οικολογικών ετικετών και σχετικών προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτόν πιστοποιημένα προϊόντα είναι αυτά με τις χαμηλότερες συγκριτικά εκπομπές, επομένως παρέχουν πολύ καλή ποιότητα αέρα σε Εσωτερικό χώρο.

Το Έξυπνο Χρώμα Τοίχου έχει ανεξάρτητα ελεγχθεί με το πρότυπο Eurofins Indoor Air Comfort Gold Label (Eurofins Χρυσή Πιστοποίηση Αίσθησης Άνεσης σε Εσωτερικό χώρο), το οποίο είναι ισοδύναμο με το Γαλλικό πρότυπο A+.

 

Έξυπνο Χρώμα Πίνακα Μαρκαδόρου – Πιστοποίηση M1

M1 είναι η συντομογραφία της Φινλανδικής εθελοντικής ταξινόμησης εκπομπών των κτιριακών υλικών. Μ1 είναι το όνομα της χαμηλότερης κατηγορίας εκπομπής αυτού του συστήματος.

Η κατηγοριοποίηση εκπομπών κατασκευαστικών προϊόντων για εσωτερική χρήση βασίζεται σε έλεγχο εκπομπής σε θάλαμο μετά από 28 ημέρες. Παράμετροι χημικού ελέγχου είναι οι TVOC, 1A και 1B καρκινογενή (Ευρωπαϊκή ταξινόμηση), φορμαλδεΰδη, αμμωνία και ένας έλεγχος αποδεκτής οσμής (τροποποιημένος έλεγχος ISO 16000-28, ή έλεγχος CLIMPAC)· η οσμή θα πρέπει να είναι ουδέτερη (ή καλύτερα αποδεκτή) υπό συνθήκες ελέγχου.

Το Έξυπνο Χρώμα Τοίχου έχει ανεξάρτητα ελεγχθεί και πιστοποιηθεί για να συμμορφώνεται με αυτό το πρότυπο.

 

 

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η Smarter Surfaces είναι δεσμευμένη στην προστασία και όπου είναι δυνατόν στη βελτίωση των συνθηκών του περιβάλλοντος. Θεωρούμε ότι οφείλουμε όλοι να υιοθετούμε μια υπεύθυνη στάση και να σεβόμαστε το κάθε φυσικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο εμείς εμπλεκόμαστε.

Η εταιρεία μας στοχεύει να συνεισφέρει προς τη βελτίωση του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη επιχειρώντας να χρησιμοποιήσει τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές και καινοτομίες για να ελαχιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά τη διάρκεια της πορείας των έργων μας.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα αποτιμάται συνεχώς σε διαβούλευση με άλλους συνεργάτες, όπως οι προμηθευτές. Αυτό πραγματοποιείται σε μια προσπάθεια να εξασφαλιστούν βελτιώσεις και λύσεις που είναι εναρμονισμένες με κάθε τοπικό περιβάλλον.

Η περιβαλλοντική πολιτική και σχεδιασμός μας επανεξετάζονται ετήσια. Οποιεσδήποτε περιοχές, οι οποίες χρειάζεται να εξεταστούν, υπεισέρχονται στην προσοχή των επικεφαλών των τμημάτων των ομάδων.

Αρχές:

 • Η Ανώτερη Διοίκηση οδηγεί με το παράδειγμα να προάγει κουλτούρα φιλική προς το περιβάλλον εντός της εταιρείας
 •  Ελαχιστοποίηση και εάν είναι δυνατόν κατάργηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
 • Εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διοίκησης και Διαχείρισης
 • Αποτροπή Πιθανής μόλυνσης
 • Διαχείριση πόρων και αποβλήτων
 • Ποιότητα νερού
 • Βιωσιμότητα
 • Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι αναγνωρίζονται, εκτιμώνται και ελέγχονται για να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ενεργειών μας
 • Όλοι οι εργαζόμενοί μας έχουν το καθήκον να προστατεύσουν το περιβάλλον και να μειώσουν τη μόλυνση
 • Το προσωπικό δέχεται καθοδήγηση στο  πώς να ικανοποιήσει τις περιβαλλοντικές του ευθύνες
 • Όλες οι διεργασίες της εταιρείας διεξάγονται σε συμμόρφωση με αυτήν την πολιτική
 • Η Έρευνα και η ανάπτυξη λαμβάνουν υπόψη το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στον σχεδιασμό ενός νέου προϊόντος

Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις διεργασίες της εταιρείας.

Οι περιβαλλοντικοί στόχοι μας είναι:

 • Συμμόρφωση με περιβαλλοντικές απαιτήσεις και νομοθεσία
 • Προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης
 • Διατήρηση της άγριας ζωής, πανίδας & χλωρίδας
 • Αποτροπή Μόλυνσης
 • Μείωση των επιδράσεων σε θόρυβο, σκόνη, ενόχλησης και ταλαιπωρίας ως αποτέλεσμα των διεργασιών μας
 • Περιοδικές επανεξετάσεις του αποτυπώματος που σχετίζονται με τις διεργασίες μας
 • Υιοθέτηση της βέλτιστης πρακτικής με συνεχή παρακολούθηση προκειμένου να βελτιωθεί η περιβαλλοντική απόδοση
 • Προσπάθεια να εμπλακούν όλοι οι υπάλληλοι στην υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού
 • Η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων κατασκευής και κατεδάφισης μέσω της επανάχρησης και της ανακύκλωσης για τη μείωση των επιπέδων διάθεσης αποβλήτων και η ασφαλής διάθεση στο περιβάλλον κάθε άλλου είδους αποβλήτου

Στο γραφείο, στην παραγωγή και στις αποθήκες:

 • Χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) όπου είναι δυνατό
 • Επανάχρηση χαρτιού, διπλής όψεως εκτύπωση και διαχωρισμός τύπων χαρτιού προς ανακύκλωση
 • Συντήρηση, επανάχρηση και ανακύκλωση πχ. εκτυπωτών και μελανιών εκτύπωσης
 • Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης κλείνοντας τα φώτα ή χρησιμοποιώντας αισθητήρες φωτός ή παρακολουθώντας τα συστήματα
 • Εργασία ως ομάδα για την αναγνώριση και εύρεση τρόπων για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα
 • Χρήση ανακυκλωμένου υλικού συσκευασίας όπου είναι δυνατό

Όλα τα άτομα που εργάζονται σε αυτήν την εταιρεία μπορούν να παίξουν τον δικό τους ρόλο στο να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τον στόχο μας για ένα ασφαλές και υγιέστερο περιβάλλον για όλους.

Η Ομάδα της Smarter Surfaces