Τι είναι οι Smarter Surfaces

Τα προϊόντα μας δίνουν καινοτόμες λύσεις για πίνακες μαρκαδόρου (ασπροπίνακα), μαγνητικές επιφάνειες και επιφάνειες προβολών οι οποιές προωθούν τη συνεργασία, την ομαδικότητα, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα!
Μπορείτε να μετατρέψετε σχεδόν οποιαδήποτε επιφάνεια στο χώρο σας σε πίνακες μαρκαδόρου (ασπροπίνακα), μαγνητικές επιφάνειες και επιφάνειες προβολών ή ακόμα και τον συνδυασμό όλων αυτών.

Γιατί να Επιλέξετε Smarter Surfaces;

  • Δημιουργούν Ελκυστικούς, Καινοτόμους και Μοντέρνους Χώρους Εργασίας
  • Προωθούν τη Συνεργατική Μάθηση
  • Μεγιστοποιούν τη δημιουργικότητα και τον διαμοιρασμό ιδεών (brain-storming)
  • Ενθαρρύνουν την Αποτελεσματική Επικοινωνία
  • Φιλικές προς το Περιβάλλον
  • Εξαιρετική Τεχνική Υποστήριξη Πελατών
  • Διεθνής Παρουσία σε πάνω από 15 χώρες